بزرگترین آرشیو عکس ایل قشقایی ،طبیعت ،شکار
Weyl 's largest photo archive Qashqai hunting and nature of Iran
نوشته شده در تاريخ برچسب:عکس شکار,عکس اسلحه, توسط مجتبی عبدالهی |

وبلاگ به سایت تبدیل شدلطفا به این آدرس مراجعه کنید www.ghashghaeeha.ir

 

شاعِر اِدی گِی گِز لَرینگ مَنی                                     عاشق اِدیشیرین سِز لَرینگ مَنی
حَق بیلیر ایرگدَن سِیرم سَنی                                       گِینی غَملی سَرگَلی یوخ جِیرانوم
 
..................................................................................................................................
اِلیم دینیدن بَلی                                             یاری گِرَندَن بلی
بَریدَن گَل بَریدَن                                      غَملی گِینیم غَریدَن
قُجالاری جوان اِدَن                                     جوان لاری قَریدَن
صَحرصَحر گین دَمی                                  قوروموش آغزوم نَمی
گِی دَه اُولوز اُوینادی                                   گِزیم سَنَن دُویمادی
گَل پَردَنینگ بالونا                                          باخ ایرَگیم حالونا
 گزلری قشنگ یاروم                                   باخما دنیا مالونا
 
 
 
...................................................................................................................................
گاهی نرگِس لاری بیمار اِیلَدینگ
گاهی شَهلا گاهی خُمار اِیلَدینگ
 
یامان بیزَه بو روزگار اِیلَدینگ
حَقیقت دِمَیَن بیمار گِزلَرینگ
.................................................................................................................................
اَکین اَکیلَن یردَن                                          کُورزا چَکیلَن یردَن
ایزینگ تولا بیر اِپَم                                          ظُلفینگ تِکیلَن یِردَن
چای دَه بالُوق یان گِدَر                              کَسمَه باقروم قان گِدَر
ایزینگ دِنَر بیر اِپَم                                      ظُلفینگ بیکیلَن یِردَن
دریا قِراقی لَب لَر                                         آق اَلَر گِی میلَگ لَر
اُوقول قیزینگ هِجرینن                                 گاه گِدُر گاه ایمَگ لَر
دریا لار دُودی مَنی                                       بالوق لار اودی مَنی
بیلمَم هانسی گِزَلینگ                                      قارقُوشی دُودی مَنی
 
 
 ...............................................................................................................................
چَکدیم نالهَ دیشدیم آهُ و زارُونا
بُلبُل اُولوم دُچار اِدیم خارُونا
 
دِشی بَنگزر پادِنایونگ قارونا
بیرآه چَکسَم داغلار چَکمز تابومی 
 ............................................................................................................................
چِشمَه لَر باشُونا اُوتوران قیزلَر
هانسی اِلَنَگیز اِلینگزَه قُوربان
 
مَن بیمارام اَحوال آلونگ دیلیمنَن
بیر کَلام دانُوشُونگ دیلینگزَه قُوربان
  .........................................................................................................................
گِدَم توتام داقلار قِراقی
سِیلَیَم جارلایام داشلاری داقی
 
اَگَر کَر اُولمُوش داقلار قولاقی
سِیلَه داقلار مَنیم یاروم هانّا دور 
.................................................................................................................................  
مَن اَزاَلَن سَودیم سینگ خالُونی
خالی سَوَن نِیلَر دُنیا مالُونی
 
گُلاب سَپیب دارایام یارونگ طِلینی
قَرَه طِلینگ اَفشان اِد قُوی یانام
 ....................................................................................................................................
ایچ گِنَه داقلارا قون گِنَه دُرنام
بیزیم آغور اِلَرَ قون گِنَه دُرنام
 
بیر خَبر وِر مَنَه آهُ وزارُومنان
 بیر خبر وِر مَنَه نازلی یارومنان
 
ایکی یاشُول سُونا ایکی پروانا
ایکی قَشنگ بِلَه مَن مِهمان اُولام
 ....................................................................................................................................
 
 
بیر خالونگ یاخچی دُور بیر خالونگ یامان
بیر خالونگ سالموش دُور گِینیمَه گُمان
 
بیر خالونگ بولوت دُور داقلارا دُومان
بیر خالونگ کشتی دُور دریادان گَلیر
 
گِزینگ حَق دانُوشیر دیل وُوریر قانا
صَلوات چَکینگ باخونگ بو ماهِ جمالا
وبلاگ به سایت تبدیل شدلطفا به این آدرس مراجعه کنید www.ghashghaeeha.ir
نوشته شده در تاريخ برچسب:, توسط مجتبی عبدالهی |

وبسایت موفقیت به سبک ایرانی

 وبسایتی با موضوعات متنوع و بروز

مدیریت وبلاگ: آقای اله کرم عباس نیا

 

آدرس سایت:http://www.mbiran.loxblog.ir

وبلاگ به سایت تبدیل شدلطفا به این آدرس مراجعه کنید www.ghashghaeeha.ir
نوشته شده در تاريخ برچسب:, توسط مجتبی عبدالهی |

دیدن تمامی عکس ها در ادامه مطلب...

وبلاگ به سایت تبدیل شدلطفا به این آدرس مراجعه کنید www.ghashghaeeha.ir

ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ برچسب:, توسط |

بادِ صَبا پیغام آپار لِیلیمه

 

 

 

 

 

دِه دُنیا گَزمَدی منیم مِیلیمَه

 

 

یالان دِدیم بو بی قرار کِیلیمَه

 

بیلمَدیم که بلَه دُردانا آز اُولار

 

 

..........................................................................................................................


مُطرِبوم ساقوم نیجولی

مُعتَصب گَلی گیج اُولی

 

عَجلَ جان مُحتاج اُولی

اِلیمینگ وَقتی گِج اُولی

 

 

..........................................................................................................................

سیزیلیب قرشیمدَن چیخیب سیلانا             گِزینی اوقشادوم یاقی جِیرانا

اِزی مَس دور خَلقی اِدیب دیوانا          گِزی مَس جِیرانوم یولا گَل یولا

 

سننگ شیرین صِفت شوخو دلرُبا                    گیزلَمه گِزینی اِیلمه جَفا

سَنه من مایولام اُولما بی وفا              گَل دانوش اُولام دیلینگه قوربان
 

گُل اَندام اُول تا اُولام مَرامونگ             گِزلریم دیشنه اُولوم حِیرانونگ

 

 .......................................................................................................................

گِز یاشوم شراب اُولسا

 

گینیم موننان یامان اُولسا

 

حامی دُوسلار بوری دُشمَن اُولسا

 

گِنه سَنی سَوَرَم مَن

..........................................................................................................................

 

 

پوزقون اُولی لالهَ زار

بُلبُل شِیدا قُجالی

سُنبُلینگ رَنگی ساراردی

 

اِلیمینگ وَقتی گِج اُولی

 

 

 .......................................................................................................................... 


یار بِگین اُولایدی گُل ایزلی ساقی               تِکیدی مِیینن تا اُولام باغی

آرزوم بو دور مِی ایچَنه مَست چاقی          اَلیم مِی دَه گِزیم یاردا اِلیدیم

 

 

اُووا کِچدی یالان یالا دیزیلی             گِزیم یاشی سِیلاب اُولی سِیزیلی

بیر ناگهان اَلیم یاردان ایزیلی                     یار کویونا او دیاردا اِلیدیم

 

 

 ..........................................................................................................................

 

گِزل هِچ سُروشمادینگ بیزیم اَحوالی           ایزینگنن گَلمیشم اَمانا گِزل

طِی اِدیم هِجرینگنَن بو اُوزاق یُولی                   تا بلکم اتیشه پایانا گِزل

 

 

مجنون گِردیم داقُ وداشی گزیردی     فرهاد گِردیم بی سُتونی قازیردی

من گِدیردیم چرخی فَلک یازیردی               شِیدا بُلبل قُفَسینه قالاسی
 

شَمع اُوتونّان پروانه لار یاناسی

 

 ............................................................................................................. 

 

ایجَلی آلچاقلی حَوالی داقلار               گِینیم قَره گَیمیش گِزلَریم آغلار

 

بیزَه قِسمت آیری یار نَچین آغلار               آغلاما سَودیگیم گِدرم گَلم

 

 

تَفرقه جِیران لار داهی گَل اُولماز      سَرگَلی وُرولموش بیر بیری بولماز

 

 رم چِلَری گِزیمه گَلمز        گِرین بیزیم جِیران هانسی چِلَه دیشیبدیر

 

 

 

ایچ آیلوگ یولاری ایچ گینَه گَلم               مولام قانات وِرَر ایچَرم گَلم

 

 

.......................................................................................................................... 


سُرُوش بو گَلینَه جِیران دور نَه دور

 

گِرین بیر طاووس دور طَرلان دور نَه دور

 

 

دیشلَری صَدف دور مَرجان دور نَه دور

 

اوت گِتیرمیش بو جِیرانان ایرَگیم

 

 

 ..........................................................................................................................

 

 

سَرینگَه دِنیگیم وَفالی قاصُد                  قاصُد عَرضِ حالوم یارا دِه یارا

یاردان آیری دیشدیم چَکَرم هِجران     یولوم اُوزاق دیشمیش یارا دِه یارا

 

 

 

قیزا سَنینگینن قویدوگوم اِقرار            کَلامُ الله بیلسینگ دوروب بر قَرار

 

 

گِجَه گینیز فِکر و ذِکریم سَننگ یار           داهی یوخ خیالوم یارا دِه یارا


وبلاگ به سایت تبدیل شدلطفا به این آدرس مراجعه کنید www.ghashghaeeha.ir
نوشته شده در تاريخ برچسب:دستبافت ایل قشقایی,صنایع دستی قشقایی ,چنته, فرش قشقایی,گلیم قشقایی, توسط مجتبی عبدالهی |

دیدن تمامی عکس ها در ادامه مطلب...

وبلاگ به سایت تبدیل شدلطفا به این آدرس مراجعه کنید www.ghashghaeeha.ir

ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ برچسب:سیه چادر,عکس های قره چادرقشقایی ,, توسط مجتبی عبدالهی |

وبلاگ به سایت تبدیل شدلطفا به این آدرس مراجعه کنید www.ghashghaeeha.ir

ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ برچسب:عکس های ترکه بازی,عکس چوب بازی,سنت های ایل قشقایی,, توسط مجتبی عبدالهی |

دیدن تمامی عکس ها درادامه مطلب...

وبلاگ به سایت تبدیل شدلطفا به این آدرس مراجعه کنید www.ghashghaeeha.ir

ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ برچسب:عکس پلنگ, توسط مجتبی عبدالهی |

وبلاگ به سایت تبدیل شدلطفا به این آدرس مراجعه کنید www.ghashghaeeha.ir

ادامه مطلب...

 

 

دیدن تمامی عکس ها در ادامه مطلب

وبلاگ به سایت تبدیل شدلطفا به این آدرس مراجعه کنید www.ghashghaeeha.ir

ادامه مطلب...

.: Weblog Themes By LoxBlog :.

تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن مي باشد.