بزرگترین آرشیو عکس ایل قشقایی ،طبیعت ،شکار
بزرگترین آرشیو عکس ایل قشقایی ،طبیعت ،شکار
Weyl 's largest photo archive Qashqai hunting and nature of Iran

پس از اقدام ارزنده و هوشمندانه شوراي محترم اسلامي شهرستان فسا در نامگذاري خياباني به نام استاد